Speiderordliste

26 mai, 2024 av Olav Kvåle

A – Alpha 

 

Akela – Navnet på leder i ulveflokken i jungelboken, flokkleder i alle land blir ofte kalt Akela. 

 

Alltid beredt – Speidernes valgspråk. Sies ofte på slutten av et speidermøte samtidig som man gjør speiderhilsen. 

 

Allemannsretten– Allemannsretten er den rett som enhver har på en annen persons eiendom. Flesteparten av disse opprinnelig hevdvunne rettighetene har vært lovfestet siden 1957 gjennom friluftsloven. De er basert på respekt for naturen, og alle besøkende forventes å ta hensyn til bønder, grunneiere og andre brukere, og ivareta miljøet. Reglene om allemannsrett er særegne for Norge og de øvrige skandinaviske land. I de fleste andre land er omfanget av slike regler av langt mindre omfattende karakter. 

 

Amatørradio – Radiobåndet som brukes til JOTA kan sende over hele verden. Man må ha lisens for å bruke. 

 

Ansvar – En speider viser ansvar for seg selv og andre. Speiderlov § 2 

 

Apehånd – Apehånd er en dekorativ avslutning av tau. Til mer praktisk bruk kan apehånden brukes som vekt på tauet. 

 

Ass/assistent – Er en hjelper for leder eller patruljefører, eks patruljeass, troppsass. 

 

Aspirant.   Aspiranter er speidere som er ferdige som småspeidere men ikke tatt opp som storspeidere. Også de som kommer nye inn i troppen uten speiderbakrgunn. Før man blir rover må man være aspirant i roverlaget. 

 

 

B – Bravo 

 

Baldrian: En av de gamle sangbøkene til 1. Øvsttun 

 

Banner – Gruppens flagg/fane brukes ved seremonier eller leir/turer/møter.  Enhetene og patruljene har også banner. 

 

Bardunering –Teknikk som brukes for å sikre store byggverk på leir, brukes også for å sikre og strekke ut duken på telt og lavvoer 

 

Bekledning   Som speider er man mye ute. Da er det viktig å kle seg riktig. Speidere lærer om bekledning. Det viktigste prinsippet innen bekledning er trelagsprinsippet. 

 

Bevere – Bevere er de minste speiderne, 1.-2. klasse. 1 Øvsttun har ikke bevere. 

 

Beverkoloni – Se koloni. 

 

Bivuakk – Bivuakken er et provisorisk byggverk av det man har. Det er ofte tre vegger og tak og åpning ut der den fjerde veggen skulle vært. I denne åpningen er det som oftest en bålplass. Bivuakker blir laget av skogens råmaterialer. Man bruker pinner og trær man finner eller hogger i skogen, knyttet disse sammen med røtter og legger granbar på taket. 

 

Bjørn – Patruljenavn, en gruppering i troppen 

 

BP – Forkortelse for Sir Robert Baden-Powell (1857-1941), speiderbevegelsens stifter. 

 

Brannmannsløft – Spesiell teknikk ved løfting og bæring av (bevisstløs) person.4 

 

Brattkort  Gammel variant av dagens Ledkort. Bevis på at en kan sikre ved klatring innendørs, både på led og på topptau. Roverne hos Øvsttun har tatt kortet hos SIB Fantoft. Topptaukort er et eget bevis. Se ledkort og topptaukort for mer info. 

 

Brownsea Island – Øyen der den første speiderleiren ble arrangert i 1907 i England 

 

Budd – Stammer fra den nynorske varianten av valgspråket til speideren. «Eg er Budd», (bokmål: «jeg er beredt»). Budd har siden blitt navnet til roverlaget i 1. Øvsttun. 

 

Bymanøver – Arrangert av kretsen. Rundløype i Bergen sentrum for både tropp og flokk. Arrangeres en lørdag i oktober. 

 

Bål – Viktig element på speidertur. En stabel av brennbart materiale som er påsatt ild, oftest tre, som brukes til forskjellige praktiske formål.  I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild uten tillatelse fra kommunen. Det finnes flere forskjellige typer båldisse er forklart i egne felt. 

 

Båtmannsknop – En allsidig knute som til sjøs brukes til det meste. Når den strammes til kan den være vanskelig å få opp. 

 

 

C- Charlie 

 

CB– Åpent radiobånd som alle kan bruke. Virker bedre enn PMR446 på lang avstand, kan sende ca. 250km ved god forhold. Disse radioene kan man gjerne få lånt. 

 

 

D – Delta 

 

Den Gylne A – Underholdningkonkurranse på Øvsttuniaden. 

 

 

E – Echo 

 

Ekvidistanse – Den loddrette avstanden mellom to høydekurver (kotene) på et kart. Varierer mellom forskjellige kart, står ofte nederst på kartet. 

 

ELFUL – Ettårig ledertrening for unge ledere.  Lederkurs som Hordaland krins tilbyr 

 

Enhet – Gruppen er delt inn i ulike enheter, etter alder. Enhetene er koloni(1.-2. klasse), flokk (3. -4. klasse), tropp (5.- 10. klasse), roverlag (16 år og til 25 +). 

 

Enkelmannspakke – Førstehjelpsutstyr, er en enkel bandasje som inkluderer kompress. Alltid med på tur. 

 

 

F – Foxtrot 

 

Fakkeltog – 1. Fjøsanger og Bønes arrangerer Fakkeltog i langeskogen i desember. Her er alle grupper i FanOs invitert. 

 

FanOs – Speider grupper i Fana og Os, som samarbeider om en del arrangementer. Storfanos, Småfanos, Fanosmanøver, Fanoshaiken/Høsthaiken, Fakkeltog. 

Gruppene som er med her er: Liland, Sandsli, Fanafjellet, Søreide, Fjøsanger, Bønes Øvsttun, Skjold og Os Kollskogen. 

 

Fanoshaiken/Høsthaiken – Tur i september, lørdag til søndag. For speidere i topp 6.-10. klasse, (ikke nye mygger) 

 

Fanosmanøver – Manøver rundløype arrangert av en eller flere grupper i FanOs. Stedene de pleier å bli arrangert er: Langeskogen, Sandsli, Fanafjellet, Smøråsfjellet, Totland. 

 

Fettfelle – Er et hull man graver i bakken som på leir og turer brukes som avløp for oppvaskvann og lignende. Hullet dekkes med kvister og gress. 

 

Flaggreglene – Sier når flagget skal opp og fires, hvordan flagget skal behandles og oversikt over offisielle flaggdager. 

 

Flaggstikk – Knute som brukes til å skjøte sammen to tau av ulik tykkelse og materiale. Den brukes også til å feste et tau i en løkke. Navnet har den fått fordi det er denne knuten som brukes til å feste flagglina til løkken på flagget. 

 

Flaskeinnsamling – I begynnelsen av januar, i løp av to ettermiddager/kvelder, har Øvsttun flaskeinnsamling. Denne er det foreldrelaget som arrangerer. Her er det pliktig oppmøte for alle speiderne, en kveld for flokken, to kvelder for tropp og roverlag. Inntekten her går til drift av gruppen.  

 

Flokk – Småspeiderflokk. Enhetsnavn på grupperingen av speidere i 3. og 4. klasse, også kalt Småspeidere 

 

Fonetisk alfabet– Et fonetisk alfabet  er en standardisert måte å bokstavere ord på. Finnes flere versjoner. 

 

Forbundet – Internt omtales ofte organisasjonen som forbundet. I Norge er det to offisielle speiderforbund, NSF og KFUK/KFUM 

 

Forbundskontoret – Ligger i Oslo. Her jobber folk som arbeider med program, informasjon, økonomi, administrasjon, ledertrening og medlemsvekst 

 

Forbundsmerket – Merket til NSF ofte kalt kløverliljen. Er en blanding av WOSM liljen og WAGGGS kløveren. Alle speidere i NSF har dette merket på venstre brystlomme. 

 

Formålsparagrafen –Speiderbevegelsen er målstyrt. Den har ett overordnet mål, og det er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan være med og skape en bedre verden for alle.
Norges speiderforbunds formålsparagraf lyder slik:
«Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.» 

 

Fordypningsmerker – Fordypningsmerkene er et av programelementene i treningsprogrammet for. Det som før het aktivitetsmerker, er nå samlet i en gruppe og kalles for fordypningsmerker (i troppen er de delt inn i patruljemerker og speidermerker). Fordypningsmerkene plasseres på høyre arm. 

Førerpatrulje – En patrulje for alle patruljeførerne og assistentene i troppen. 

 

Førstehjelp – Det dreier seg om mestre en akutt situasjon med det man har til rådighet. Alle speidere skal ha grunnleggende ferdigheter i førstehjelp. 

 

G – Golf 

 

Gapahuk – Lages av et gitter med raier som dekkes med presenning eller granbar. Gapahuk lages for eksempel når speiderne er på haik og trenger ly for vær og vind. 

 

Gaupe – Patruljenavn, en gruppering i troppen 

 

Gilwell – Gilwell er forbundets videregående og høyeste lederutdannelse. Navnet stammer fra et speidersenter i England, hvor de første lederutdannelsene ble gjennomført. 

 

GPS – En dings som bruker satellitter til å regne ut din nøyaktige posisjon med stor nøyaktighet. Finnes i mange varianter med og uten kart og også på mobiltelefoner. Kan vise feil ved dårlig satellittmottak som i tett skog, under fjellskrenter eller når det snør tett. Vi har derfor alltid med oss kart og kompass på tur. 

 

Grasrotandelen – Er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi fem prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Se link. 

 

Gruppe – Norges speiderforbund er organisert i grupper. Hver gruppe består av flere enheter som tropp, lag og patrulje. Øvsttun er en gruppe. 

 

Gruppeleder – Leder for speidergruppen 

 

Gruppeting – Gruppens besluttende organ. Alle betlende medlemmer over 12 år har stemmerett, de har også rett til å møte og fremme saker. Gruppeting bestemmer hvem som skal ha tillitsverv i gruppen, budsjett og andre saker. 

 

Grunntrening – Kurssammensetning for speiderledere som består av flere trinn og moduler. 

 

Gruppetur – Øvsttun starter høsten med en gruppetur. Fredag til søndag. Troppen og roverlaget er med hele helgen, flokken fra lørdag til søndag. 

 

Grøtfest – I slutten av november arrangerer småspeiderne grøtfest. Her er det opptak av de som har vært aspiranter i løp av høsten. Aspirantene avlegger speiderløfte. 

 

 

H – Hotel 

 

Havbraatt – Norges speiderforbunds speiderskute Havbraatt er en arena der ungdom og voksne kan oppleve speiding av ypperste kvalitet. For mer info klikk her. 

 

Haik – En natt under åpen himmel, med stjernene som titter ned på deg og de andre i patruljen din. På haik drar dere på tur fra en dag til en annen, og bruker kart og kompass til å finne frem! Gapahuk benyttes ofte under en haik ved regnvær. 

 

Hjelpsom – En speider er hjelpsom og hensynsfull. Speiderlovern § 3. 

 

Hjemmeleder – Hovedoppgavene til hjemmelederen er å ha oversikt over turdeltakerne og deres foresatte, hvor turen går og hvor lenge den er planlagt å vare. Dersom foresatte har spørsmål, er urolige eller lignende kan de kontakte hjemmeleder. 

 

HLR – Forkortelse for hjerte- og lungeredning 

 

Hos Robert – Hordaland Krins sin speiderbutikk ligger i marken, nettsida finner du her. 

 

Høydekurver (koter) – Over hele kartet ser du brune eller svarte linjer. De kalles høydekurver (koter) og viser oss terrengsformasjonene. En høydekurve er tegnet gjennom steder som ligger like høyt over havet. Mellom to nabokurver er det en fastloddretthøydeforskjell (ekvidistanse, forkortet ekv.). 

 

I – India 

 

iScouts – Speiderkonkurranse for rovere over internett der rovere fra mange land deltar.Se nettsidenher. 

 

 

J – Juliet 

 

Jamboree– Er betegnelsen for en internasjonal speiderleir. Hvert fjerde år avholdes det verdensjamboree. 

 

Jerv – Patruljenavn, en gruppering i troppen 

 

JOTA/JOTI – Jamboree on the air/ jamboree on the internet er jamboree som foregår hver høst. Da har speidere kontakt med speidere over hele verden via radio eller internett. Dette er et lokalt/nasjonalt arrangement, men det kommuniseres utover våres landegrenser. 

 

 

K– Kilo 

 

Kallesignal – Kodenavn man bruker når man snakker i radio. I speideren pleier patruljen/kullet å dele kallesignal og då bruke patrulje/kull navnet som kallesignal. Flokkleder er bruker ofte Akela, troppsleder bruker troppsleder osv. 

 

Karabinkrok – Krok som kan lukkes sikkert. Brukes til klatring og seiling. 

 

Kart – Er viktig å ha med på tur. Med dette utstyret på plass kan man finne retning og vei å gå uansett hvor man måtte være. Kartmappe anbefales på våte dager. 

 

KFUK-KFUM – KFUK står for Kristelig Forening for Unge Kvinner og KFUM står for Kristelig Forening for Unge Menn. 

 

Kløver – Merket til WAGGGS, er ene delen av forbundsmerket. Kløver merket bæres av jentene på speiderskjortas venstre arm. Se verdensmerket 

 

Kløverliljen – Se forbundsmerket 

 

KM – KFUK-KFUM 

 

Knuter – I speideren lærer man å knytte knuter. Det er viktig å vite hvilke knute som skal brukes til hva. En sikker knute kan være med å redde liv, mens en dårlig knute kan være farlig. 

 

Koter – Se høydekurver 

 

Krabbekoker – Svær gassbrenner som lar en bruke store gryter til koking.  

 

Krets – Alle grupper tilhører en krets som har et kretsstyre, som for eksempel Hordaland Krins En speiderkrets er en samling av speidergrupper i samme geografiske område. Kretsen organiserer fellesarrangement som leirer, konkurranser osv. Kretsen har også ansvar for ledertrening og oppfølging av gruppene.  

 

Kretsbannerkonkuranse (KBK) – Arrangeres av kretsen, foregår hele året. Konkurransen gjelder for hele speidergruppen; tropp, flokk og roverlag. Grenenes fokus vil være på satsingsområdene vekst, lederkvalitet og samfunnsansvar. Vinnergruppen vil få en fantastisk (BLÅ)turopplevelse, ferdig skreddersydd! 

 

Kretsleir – En speiderleir på kretsnivå. De fleste kretser arrangerer hvert fjerde år kretsleir. Antall deltakere varierer fra krets til krets. 

 

Kretsmerke – Hver krets har sitt eget merke. Medlemmene i en krets bærer merket over venstre lomme på speiderskjorta. 

 

Kretsting – Er kretsens besluttende organ. 

 

Kull – Inndeling i flokken, fungere litt som patruljer, men har ofte voksen leder. 

 

Kvalifikasjonskrav for leder – Alle ledere og assistenter i NSF- speiderne skal fremvise politiattest, gjennomføre ledertrening, gjennomføre ledersamtalen og være minst 15 år. Enhetsleder skal være minst 18 år. 

 

Koloni – Beverkoloni. Enhetsnavn på grupperingen av speidere i 1. og 2. klasse. Kan deles opp i mindre arbeidsenheter – familier. 

 

Kompass – Kompass hører alltid sammen med kart. Kompasset består av en magnetisk kompassnål inne i et kompasshus som igjen er montert på en gjennomsiktig plate. Uansett hvor i verden du står, vil kompassnålen alltid peke mot nord når kompasset holdes vannrett i håndflaten. 

 

Korps – Seks forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner i Norge organiserer sitt speiderarbeid gjennom korps som er tilknyttet Norges speiderforbund. Vi har disse korpsene: 

  • Metodistkirkens speiderkorps (MS) 
  • Baptistenes speiderkorps (BSK) 
  • Det Norske Misjonsforbunds ungdom (NMU) 
  • Frikirkens speiderkorps (FSK) 
  • Frelsesarmeens speidere (FA) 
  • Blå Kors speidere (BK) 

Grupper som er tilknyttet korps bruker forkortelsene i tilknytting til gruppenavnet. 

Kryssurring – Brukes når du skal surre sammen to raier uten at de trenger å være i 90o 

 

L – Lima 

 

Lag – Roverne – speidere over 16 år – er organisert i lag, også kalt roverlag. 

 

Lakenpose – Pose som legger inni soveposen, så man slipper å vaske hele posen. Om sommeren kan lakenpose være nok å sove i på f. eks hytter. Anbefales for at soveposen skal holde lenger. Svette ødelegger termoegenskapene til soveposen over lengre tid. 

 

Landsleir – Arrangeres hvert fjerde år og er Norges Speiderforbund sitt største arrangement for alle medlemmer i organisasjonen. Arrangeres på nasjonalt nivå, ofte med over 10 000 speidere. 

 

Latrine – Do på leir/tur. Enkelt og greit. Ofte en plastdo med din egen lille bås. Slapp av, du slipper å tømme den, det kommer en bil og tar seg av det. Morsomme sjeler kaller av og til jentedoen for Latrine og guttedoen for Latruls. På mindre turer lages det en mer provisorisk variant med pinner og hull i bakken. 

 

Lavvo – Er et kjegleformet telt, opprinnelig et samisk telt. Minner litt om tipi («Indianertelt) bare at lavvo ikke er hjemmelaget og litt mer solid. 

 

Leder – Ledere er med på å drive speiderarbeidet, enten det er i gruppen, laget eller troppen. Alle NSF- speiderne får i rett alder tilbud om forbundets ledertrening. 

 

Ledertrening – Kurs for ledere arrangeres av krinsen eller forbundet. Kursene er en innføring i speidermetoden og hva det vil si å være leder. 

 

Ledersamtale – Samtale mellom nye ledere og gruppeleder. Dette er første skrittet for å bli leder. 

Ledkort – Dette het tidligere Brattkort. Utover navneendringen er det ingen forskjell på kortene, en kan med dette sikre både på led og på topptau. Ledkort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre klatrere på innendørs klatrevegger. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten under innendørs klatring. 

Leir – Er speiderårets høydepunkt. Hvert fjerde år er det landsleir. Det er vanligvis kretsleir mellom hver landsleir. Mange grupper har egne leirer de årene det ikke er krets- eller landsleir. Noen reiser til utlandet på leir. 

 

Leirbygging – Hva? Bygge leir? Ligger den ikke der når vi kommer? Joda, leirplassen er der, men sammen skal vi bygge opp leiren med telt, bord, portaler, fettfeller og det hele. Den første dagen på leir går med til byggingen. Det lønner seg å øve på surringer, knuter og trekantprinsippet før dere drar på leiren, da blir det mer fritid. 

 

Leirbål – Leirbål er en morsom kosekveld med andre speidere rundt bålet. Da er det bål, sanger, speiderrop og sketsjer. På leir er det leirbål er nesten hver kveld! Noen leirbål er sammen med de andre i gruppa. Andre kan være med underleiren, og noen leirbål er for alle speiderne på hele leiren. Tenk deg at sju tusen speidere synger samme sang på en gang. Det er stilig, det! 

 

Leirbålskappe –Mange grupper har leirbålskapper som er like for alle medlemmer av gruppa. En leirbålskappe er en stor, varm, lun kappe som du kan ha rundt deg på leirbålet. På ryggen står navnet på gruppa, og du kan dekorere leirbålskappa med merker. 

 

Liggeunderlag –Brukes til å sove på når man er på tur. Det finnes utallige varianter liggeunderlag. Det viktigste er at det isolerer godt mot kulden fra bakken. 

 

Lilje – Er symbolet for WOSM. Er ene delen av i forbundsmerket. Merket bæres av guttene på speiderskjortas venstre arm.  Se verdensmerket. 

 

Livline – Er et langt tau med en pose i enden som kastes ut til mennesker som f.eks. har gått gjennom isen. Livlinekasting er en nyttig og artig speideraktivitet. 

 

Logo – Forbundslogoen er vårt kjennemerke. Se forbundsmerke. 

 

 

M – Mike 

 

Makramé – er en gammel knyteteknikk som har vært brukt gjennom årtusener. 

 

Mat – Nødvendig tilskudd til kroppen også for speidere 

 

Maur – Er de som er med å gjøre klart til leir, og som rydder opp etter leiren. 

 

Medlemsregisteret – Er et viktig hjelpemiddel for alle gruppe- og kretsledere. Her kan du melde inn og melde ut medlemmer, sende ut kontingentkrav, melde på til turer og kurs, registrere politiattester m.m. 

 

Merker – Allerede fra man begynner som speider tar man merker. Merkene er ulike etter tema og aldersinndeling. Det er stas å ha mange merker og de sys på speiderskjorta eller leirbålskappen. 

 

Miljøvern – Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og kan hevdes å omfatte vern av både naturen (naturvern) og kulturlandskapet, det siste inkludert bygningsvern. Å speide er miljøvern i seg selv. De siste årene har organisasjonen begynt å fokusere mye på dette. 

 

Miljøsertifisering – Forbundskontoret i Oslo er miljøfyrtårnsertifisert. Vi jobber med å miljøsertifisere flere av våre arrangementer. 

 

Mobiltelefon – Er fast inventar hos de fleste i dag. I speideren lærer man at mobiltelefon ikke må brukes som eneste sikkerhet når man er på tur. 

 

Mygg – Patruljenavn, en gruppering i troppen. I Øvsttun er aspirantene som kommer fra flokken, i en egen patrulje ett år. Aldersgruppen er 5. klasse. De har egne patruljemøter der troppsassistenter er ledere. Ellers deltar de på alle arrangement som resten av troppen er med på.  

 

 

N – November 

 

Natur – Er det viktigste vi speidere har. ”En speider kjenner naturen og verner om den”, heter det i speiderloven § 6. 

 

Naturkjennskap – Kunnskap om planter, bær, sopp, småkryp og insekter, trær, fisk, dyr, og fugler. Det finnes flere forskjellige fordypningsmerker med disse temaene. 

 

Norges KFUK-KFUM-speidere (KM) – Er det andre speiderforbundet i Norge, som vi samarbeider med gjennom Speidernes Fellesorganisasjon. KM bruker grønneskjorter 

 

Norges Speiderforbund – Er vårt forbund. 

 

NSF – Norges speiderforbund. 

 

Nying – Båltype. Også navn på friluftslivskurs for ledere 

 

 

O – Oscar 

 

Olave Baden Powell – (født22. februar1889, død25. juni1977) (født Olave St. Clair Soames), også kaltLady Olave Baden-Powellvar ektefellen tilLord Baden-PowellDe fikk barna Arthur Robert Peter, Heather Grace og Betty St. Clair. Olave Baden-Powell var leder av jentespeiderbevegelsenWAGGGS. 

 

Opptakelse – Opptakelse er en seremoni som gir tilhørighet til alle speidere over hele verden. Under opptakelsen avlegger du speiderløfte. Flokken har Grøtfesten. Troppen gjennomfører det enten på Juletur eller Pinsetur. Roverne har egen opptakstur i januar/februar. Overganger fra de forskjellige enhetene skjer på gruppeturen. 

 

Orientering – Tur i skog og mark med kart og kompass 

 

Oter – Patruljenavn, en gruppering i troppen 

 

 

P – Papa 

 

PA – Forkortelse for patruljeassistent. 

 

Pagodebål – Navnet Pagodebålkommer av at når bålet er ferdig «bygget» minner det om et asiatisk pagodetempel. Det er en båltype som egner seg spesielt godt på vinteren; det brenner lenge og er godt egnet for matlaging. Det er også en smart konstruksjon dersom mye av veden er fuktig. 

 

Patrulje – Speiderne er inndelt i patruljer. Patruljene er den viktigste delen av en speidergruppe. Patruljeliv betyr arbeidsfellesskap i små grupper. Samhørigheten bygges ved at patruljen arbeider sammen over tid. Det er en vekselvirkning mellom samarbeidet i patruljen og den enkeltes egen utfoldelse. Speideren skal føle trygghet i å oppleve seg selv som en nødvendig del av patruljen. Speideren lærer av å bli ledet av og selv lede jevnaldrende speidervenner. Patruljenavn i Øvsttun er Bjørn, Gaupe, Jerv, Mygg, Oter, Ulv og Ørn. 

 

Patruljeassistent – Hjelper patruljeføreren med å lede patruljen. 

 

PAKO – Patruljekonkuranse 

 

Peff/ Patruljefører – Hver patrulje har en patruljefører som leder patruljen. 

 

PF – Forkortelse for patruljefører. 

 

Peff-kurs – er endel av lederopplæringen for patruljeførere. 

 

Pionering – er å lage byggverk ved hjelp av raier og tau. 

 

PMR-446 – Radiobånd som alle kan sende på. Sandsli har flere PMR-446 radioer. 

 

Politiattest – Må alle ledere og tillitsvalgte over 15 år ha for å få være speiderledere. 

 

Primitiv mat – Er mat som enkelt kan lages på bål 

 

Primus – Er et kokeapparat som kan brukes på turer og leirer fått navnet etter den svenske produsenten Primus. Opprinnelig var primus et kokeapparat som bruker parafin som brennstoff, men nå brukes ordet  for kokeapparat som bruker gass også. 

 

Programmerker – Det finnes fem programmerker i hvert aldersprogram. Programmerkene utgjør egentlig 5 aktivitetsområder. Programmerkene er: friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap, kreativitet og livskvalitet. 

 

Q– Quebec 

 

 

R – Romeo 

 

Radioamatør – En med radioamatør lisens. Radioamatører har kallesignal som Post og teletilsynet har gitt dem. Man må ha med en radioamatør for å ha JOTA. 

 

Radiobånd – Gruppering av radiofrekvenser til flere formål, f.eks.: CB, PMR446, FM, AM, Amatørradiobåndet. 

 

Radiosamband – Se samband. 

 

Raier -Trestokker i passe lengde og tykkelse som brukes til pionering og byggverk. 

 

Raiestrekker – Hendig innretning som retter ut krokete raier, kan være vanskelig å få tak i, men det er nesten alltid en gruppe på leiren som man kan låne av. 

 

Reflektorbål – Flere båltyper kan brukes, men prinsippet er å la en stein eller vegg av trestokker returnere varmen fra bålet til dere som sitter foran bålet. En effektiv måte å utnytte varmen på. 

 

Rekruttering – Tilvekst av nye medlemmer 

 

Revelje – En gammel tradisjon, men brukes fremdeles for å få speiderne opp om morgenen – varsle at en ny dag er i gang. 

 

Rosignal – En lyd, gjerne en melodi, som spilles hver kveld over hele leiren. Tegnet på at det er på tide å gå og pusse tennene og ta en tur på latrina før du kryper ned i soveposen i teltet. En liten stund etterpå kommer lang tone, som betyr at det skal være helt stille så alle får sove. 

 

Rover – Arbeidsgren for speidere som har fullført 10. klasse. 

 

Røykvender – Smart sak som brukes til å snu røyken ved bålet hvis den blåser feil vei. Har ikke gruppa en egen, kan den alltids lånes av nabogruppa. 

 

 

S – Sierra 

 

Samband – Bruk av radio til å kommunisere. Også kalt radiosamband. 

 

Scout – Det engelske ord for speider. 

 

Scoutface– Ligner på facebook. Nettverk på internett hvor speidere kan komme i kontakt med andre speidere. 

 

Scouts Own – Speiderandakt, gjerne med innhold fra speiderarbeidet. 

 

Selvstendig – En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. Speiderlovens § 7.  

 

Sisal – Sisal kommer fra en tropisk plante, og er en av verdens aller sterkeste naturfibre. Den brukes ofte i tauverk som speidere bruker til surringer. 

 

Sjøspeiding – Er speidere som legger spesiell vekt på maritime aktiviteter. 

 

Småfanos – Arrangement for flokken en søndag i januar/februar. Program og sted varierer. 

 

Solstølen  En hytte eiet av NSF. Solstølen ligger på nøyaktig 1 000 meters høyde i flott fjellterreng, like ved Haugastøl, og egner seg godt til friluftsaktiviteter som bading og fisking i Sløddfjorden eller i vannene innover fjellet, sykling langs Rallarvegen og vandring eller skigåing på fjellet. For mer info klikk her. 

 

Speideraksjonen – Det er en årlig innsamlingsaksjon og er et samarbeid mellomNorges speiderforbundogFlyktninghjelpen. Samarbeidet startet i 2004. 

Speiderbasen – En database med treningsprogram, tips og ideer som vil gjøre det lettere og morsommere for deg å planlegge og gjennomføre møter og turer. Se http://www.speiderbasen.no. 

 

Speiderbønn -Bønnen som vi synger eller leser, gjerne for å markere avslutningen på et speidermøte. Ble skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911. 

 

Speiderdrakt – Består av speiderskjorte og skjerf og viser at vi er en samlet bevegelse med medlemmer i alle aldre og felles identitet. I NSF bruker vi grå skjorter. Oppsett av speiderskjorta ser enher. 

 

Speideren -Medlemsblad som alle medlemmer får 

 

Speiderhilsen – Tre fingre mot tining på siden av hodet, mens tommel og lillefinger formes til en sirkel. De tre fingrene står for hvert av punktene i speiderløfte. Sirkelen symboliserer det internasjonale speiderfellesskapet. 

 

Speiderkniv – Er et allsidig redskap som alltid må være med på tur/møte. 

 

Speiderloven – Forteller oss hvordan vi skal være mot våre medmennesker, hvordan vi skal utvikle oss selv og hvordan vi skal være åpne for det Gud har å gi oss. Speiderloven er felles for alle verdens 40 millioner speidere. Loven som ikke sier hva en speider skal, men hva en speider er. 

 

Speiderløftet – Løftet som vi avgir når vi blir tatt opp som speidere, og som vi gjentar årlig på St. Georgsdagen. I speiderløftet lover vi å gjøre vårt beste i alle situasjoner. 

 

Speidermetoden – Består av åtte elementer og utgjør helheten i speiderarbeidet. 

 

Speiderskjerf – Er en del av speiderdrakten. Og i en nød situasjon kan en bruke speiderskjerfet ved førstehjelp. 

 

Speider-Sport – Speidernes egen butikk, nettsiden er www.speider-sport.no 

 

Sofaspeider – En passiv speidertype som trives best i sofaen. 

 

St. Georgsdagen – Feires 23.april hvert år til minne om St. Georg som er speidernes forbilde. Dagen for løftefornyelse verden over. Til minne om det godes kamp og seier over det onde 

 

Stemmerett – Alle medlemmer som er fylt 12 år kan være medlem av tingene (gruppeting, kretsting og landsting), og er valgbare til alle tillitsverv. 

 

Stifinner – Speidere som går på skolens 5.-7. trinn 

 

Storfanos – Arrangement for troppen en søndag i januar/februar. Program og sted varierer. 

 

Stormkjøkken – Opprinnelig produsert av svenske Trangia, med rødspritbrenner i dag finnes de og med gass. Finnes nå i utallige kopier. Varmer mat, også i kraftig vind. 

 

T – Tango 

Tenkedagen – 22. februar. Speidere over hele verden feirer den felles fødselsdagen til Olave Baden Powell og Sir Baden Powell, grunnleggeren av speiderbevegelsen. På Tenkedagen (Thinking Day) går tankene til speidere over hele verden. 

Terminliste – Gruppen har en liste over aktiviteter der det står når og hvor arrangementene skal være. Og hvem som har ansvar. Link her. 

 

Topptaukort – Dette er et ferdighetsbevis for de som vil sikre noen på topptau på innendørs klatrevegger. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten under innendørs klatring. Før var det en del av Brattkortet. Forskjellen fra dette og Ledkort, er at med dette kan du kun sikre med topptau, ikke på led. 

 

Totlandshytten – Vår egen hytte på Totland. Ligger like ovenfor Riple skole. Sengeplasser til 40+. og vi leier ut til barne- og ungdoms- arbeid/aktiviteter. 

 

Tredalen  En av eiendommene til NSF. Tredalen ligger ved sjøen, på Spjærøy i Hvaler kommune, og egner seg til både land- og vannaktiviteter, for eksempel pionering på eiendommen, utflukt i Ytre Hvaler nasjonalpark, bading, fisking og padling i Asmalsund eller i andre bukter eller sund rundt i skjærgården. For mer info klikk her. 

 

Trekløver Gilwell kurs – Er forbundets videregående og høyeste lederutdannelse. Navnet stammer fra et speidersenter i England, hvor de første lederutdannelsene ble gjennomført. 

 

Treningsprogram – Pedagogisk aktivitetsprogram for speidere. Viktige punkter her er mål, progresjon og utfordringer tilpasset den enkelte speider. 

 

Tropp – Speidertropp. Enhetsbetegnelse for gruppering av speidere mellom 5. og 10. klasse. Kan deles i Stifinner (5.-7.) og Vandrer (8.-10.) Troppen er delt inn i patruljer. 

 

Troppsleder – Hovedleder for troppen 

 

Trykkbandasje– Består av gasbind og kompress, og en stein, pinne eller lignende som man kan legge trykk på en skade som blør mye. 

 

Tyrkerknop – Er en knute som blant annet brukes til skjerfknute. 

 

 

U – Uniform 

 

Ull – Speidernes beste venn på kalde årstider. Tørker lett og holder på varmen uansett om en er litt fuktig. Tar for eksempel mindre plass en fleece. (og ved bålet er forøvrig fleece livsfarlig, det smelter.) 

 

Ulv – Patruljenavn, en gruppering i troppen 

 

Ulveunge – Benevnelse som også brukes om småspeidere 

 

Utmark – Utmark er i prinsippet alt areal som ikke defineres som innmark. Betegnelsen omfatter det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge. Begrepet brukes i friluftsloven, som betegnelse på områder der enhver har utstrakte rettigheter, blant annet til ferdsel. 

 

UTM- systemet–  Er et rutenett av ruter som er 100×100 km. Det er dette rutenettet du ser som blå tynne linjer på turkart og 1: 50 000- kartene. 

 

 

V – Victor 

 

Valgspråk – Vårt valgspråk er «Alltid beredt», speidernes «leveregel». 

 

Vandrer – Arbeidsgren for speidere som går i 8.-10. klasse. 

Vekst – Et satsingsområde i strategiplanen Fremtiden. 

 

Vennskap – En speider er en god venn. Speiderlovens § 4 

 

Vennskapsgrupper – En rekke norske speidergrupper har vennskapsgrupper i andre land som de stadig har kontakt med og som besøker hverandre fra tid til annen. 

 

Vennskapsleirbål – På leir inviterer man en annen gruppe på leirbål. Disse leirbålene kalles vennskapsleirbål. 

 

Verdensmerker – De to verdensforbundenes merker som vi bærer på drakten som symbol på medlemskap. WAGGS og WOMS, bæres på venstre arm. 

 

Verdensorganisasjonene – NSF-speiderne er medlemmer av to av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner, WAGGGS, WOSM. 

 

Verdenssenter – WAGGGS har fire verdenssentre, i England, Sveits, Mexico og India:
Our Chalet, Adelboden, Sveits
Pax Lodge, London, England
Sangam, Pune, India
Our CabañaCuernavaca, Mexico 

 

Vinkelsurring – Brukes når du skal surre to raier som skal være i en 90o vinkel. 

 

Vinterturen – Se Øvsttunjaden 

 

VM – Vestlans Mesterskap, Hordaland Krins sin kretskonkuranse. For troppen varer denne en hel helg, og det er uttaket til NM i Speiding. Flokken deltar på rundløype søndagen. Arrangeres i april/mai. 

 

WOSM har to verdensentre, i Sveits og i Egypt:
Kandersteg
Cairo intrernational scout senter 

 

 

W – Whisky 

 

WAGGGS – WAGGGS står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS har 10 millioner medlemmer i 144 land. Jentenes verdensforbund. Kun medlemskap for jenter 

 

WOSM – WOSM er forkortelse for World Organization of the Scout Movement. WOSM har ca. 28 millioner medlemmer fordelt på 154 land. Ofte kalt guttenes verdensforbund. Jenter kan også være medlem av WOSM. 

 

 

X – X-ray 

 

Y -Yankee 

 

Z – Zulu 

 

Æ – Ægir/Ærlig 

 

Ærlig – En speider er ærlig og pålitelig. Speiderlovens § 5. 

 

 

Ø – Ørnulf/Østen 

 

Ørn – Patruljenavn, en gruppering i troppen 

 

Øvsttuniaden – Vinterturen til troppen. Her er det Skitur/aking, forskjellige konkurranser som står på programmet. Skiskyting, slalåm, hopp m.m. De siste årene har vi vert på Mjølfjell Ungdomsherberge. Arrangeres i februar/mars. 

 

 

Å – Ågot/Åse 

 

Åttetallsknute – Brukes som stoppeknute for å hindre at tauet glir igjennom en trinse eller et «øye». Kan også brukes for å hindre at tauet fliser seg opp i enden. Åttetalsknuten brukes for eksempel ved sikring når en klatrer.